פרשת קורח – ברסלב

פרשת קורח – ברסלב

"כי כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנשאו"

הצדיקים הגדולים זכו לשבר את היצר הרע, היצר של חומר העולם הזה, עד שלא נותר בו כוח להסיתם כלל מדרך הטוב והישר.

אבל גם אלה הצדיקים, שהגיעו לדרגה כה גבוהה עד ששברו את היצר הרע החומרי, חייבים להוסיף ולעלות מעלה מעלה, כי תמיד עליהם להתמודד עם יצר הרע רוחני יותר ויותר, כדי להגיע לדרגות גבוהות יותר ויותר.

וזאת היתה טעותו של קורח, שאמר: "כי כל העדה כולם קדושים… ומדוע תתנשאו על קהל ה'". הוא סבר, שמאחר שכל ישראל קיבלו את התורה ושיברו את היצר הגשמי, שוב אינם צריכים להתמודד עמו עוד.

לכן חשב קורח, שאין שום הבדל בין דרגת כל ישראל לדרגת משה ואהרן, ולא ידע שמשה ואהרן לא הסתפקו בשבירת היצר הפשוט, אלא הוסיפו לעמול בעבודת ה' עד שהשיגו דרגות גבוהות מאד, הרבה יותר מכל עם ישראל.

את זה בדיוק הוכיח סימן המטה של אהרן שפרח, לאמור, שאהרן הכהן השקול כמשה רבינו, אף על פי שכבר שיבר את היצר בשלמות, והמטה שלו היה קדוש כמו המטה של משה הוא לא הסתפק בזה, אלא הוסיף לעלות עוד ועוד, ה"מטה" שלו – כוח הבחירה שלו, הוסיף לפרוח ולהתמודד עם היצר יותר ויותר מכל "מטות" הנשיאים.

ליקו"ה שילוח הקן

נגישות