פרשת שמות

פרשת שמות

נקודות מרכזיות בפרשה, לדעת את הפרשה בשלוש דקות

 • בני ישראל פרים ורבים במצרים, אך המלך החדש חושש מהם ומענה אותם בעבודות קשות.
 • פרעה מצווה להרוג את כל הבנים הזכרים העבריים, אך המיילדות שפרה ופועה מצילות אותם. (שפרה ופועה הן יוכבד וביתה מרים, ונקראו בכינויים אלו על שם התנהגותם המיוחדת בתינוקות).
 • הסיבה שציווה להרוג את הזכרים, מכיון שחוזי הכוכבים שלו, הזהירו אותו שמושיען של ישראל עתיד ללדת, ועל מנת למנוע זאת ציווה להרוג את כל הזכרים.
 • משה רבינו נולד לעמרם ויוכבד משבט לוי, ונמלט מן הגזירה כשאמו מניחה אותו בתיבת גומא על שפת היאור.
 • בת פרעה מוצאת את משה ומגדלת אותו בארמון, ואחר שסירב לאכול מאישה מצריה, התגלגל שאישה עבריה האכילה אותו.
 • משה גדל ורואה את סבל בני עמו, והורג איש מצרי שמכה איש עברי. למחרת הוא מנסה להשקיט ריב בין שני עבריים, אך הם מאיימים עליו שיגלו על רצח המצרי.
 • פרעה שומע על הרצח ומחפש להרוג את משה, אך משה בורח למדין, שם הוא מציל את בנות יתרו כהן מדין מן הרועים ומשקה את צאנן.
 • יתרו מקבל את משה לביתו, אחר המעשה הנאצל  ונותן לו את ציפורה בתו לאשה. למשה נולדים שני בנים: גרשום ואליעזר.
 • אחרי ימים רבים, מת המלך במצרים, ובני ישראל נאנקים מן העבודה וצעקים אל ה'. ה' שומע את צעקתם וזוכר את הברית עם אברהם, יצחק ויעקב. רק כעת התאפשר להם לצעוק, שדימו כאילו בוכים על המלך שמת, ובאמת זעקו אל ה'.
 • משה רועה את צאן יתרו במדבר, ומגיע להר האלוקים בחורב. שם הוא רואה סנה בוער באש ואיננו אוכל, כשהתקרב לראות את הפלא, ה' קורא אליו מתוך הסנה ומגלה את עצמו כאלוקי אבותיו.
 • ה' מודיע למשה כי ראה את עני בני ישראל ושולח אותו לפרעה כדי להוציא את העם ממצרים אל ארץ טובה ורחבה.
 • משה מתנגד לשליחות ומטיל ספקות ביכולתו ובאמונת העם בו. ה' מראה לו שני אותות: מטה שנהפך לנחש ויד שנהפכה למצורעת וחזרה לבשרה. ה' מוסיף עוד אות: המים שייקח מן היאור יהפכו לדם ביבשה.
 • משה מתלונן כי אינו איש דברים, וה' אומר לו שאהרן אחיו יהיה לו לפה והוא יהיה לו לאלוקים. ה' מצוה את משה לחזור למצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשו.
 • משה יוצא למצרים עם אשתו ובניו, ובדרך פגש אותו נחש וביקש להמיתו. ציפורה חותכת את ערלת בנה ומגעת את רגליו, וכך הירפה ממנו הנחש, וניצל.
 • ה' אומר לאהרן ללכת לקראת משה, והם נפגשים בהר האלוקים. משה מספר לאהרן את כל הדברים אשר שלחו ה' ואת כל האותות אשר צוה אותו.
 • משה ואהרן באים אל זקני ישראל ומעידים להם את האותות. העם מאמין ומשתחווה כששמעו כי ה' פקד את בני ישראל וראה את עניים.
נגישות