שאלה


בתי בת ה–3 החלה בשעה טובה ללכת לגן, ובאמת הגננות חמות, וכן סביבת הגן מאד נעימה, אלא שישנו קושי גדול בשעת הפרידה שלה מן אמה המלווה בבכיות, בלתי פוסקות, עד שכחצי שעה לאחר הפרידה לוקח לבת להירגע, וכן לאמא מאד קשה ונצרכת לתעצומות נפש גדולות בכדי להתמודד עם המצב. תודה רבה.

תשובה


מכיוון שהילדה היתה עד עכשיו עם אמה כל יום כל היום, מובן שהיציאה מהבית ועצם המפגש עם זרים מאיים עליה, ועל כן יש לפעול בב' מישורים
הכנה – לדבר כמה שבועות לפני זה שעוד מעט הולכת לגן, אפשר גם לקנות תיק ולהסביר
לה שזה תיק לגן, כמו כן לספר לה מה עושים בגן, שיש משחקים ועושים עבודות וכו'.

הדרגה – בהתחלה שתהיה בגן יחד עם האמא כשעה, ולאחמ"כ שעתיים, ואחמ"כ שעתיים עם האמא ולומר לה "כבר אמא חוזרת" ולחזור עוד שעה.
אמנם יש לחלק בדבר וברוב המקרים דוקא פרידה ללא הדרגות מועילה יותר וגורמת הפנמה מהירה יותר לבת תחי', [חצי שעה של בכי וקושי הסתגלות בהחלט אינו זמן רב וזהו מקרה רגיל].
אך במקרים של רוב בכי ללא הפוגה יש חשש פגיעה ברגשות הבת לכן יש לפעול בהדרגה , הכנה, פרסים, שבחים וכו' כאמור.
בהצלחה

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי