קיבל סטירה מצלצלת, והחזיר לו בתרומה נדיבה

מה הייתם חושבים אם מישהו היה סוטר לכם ברחוב?
 
ועל אחת כמה וכמה שכזה היה אחרי שהתגייסת לעזור לסוטר?
 
מה האמת מאחורי מעשי הברנש דנן?
 
היכנסו!
נגישות