אהבת עולם > סדרה ארך אפים > קניין הסבלנות

קניין הסבלנות

היפוכו של הכעס המורכב מאכזריות, זה מידת הסבלנות ששורשה רחמנות, וכל השומר נפשו ורוצה לרחוק מכעס, ראוי לקנות את הסבלנות, שאם לא ממהר במעשיו אלא סבלן ודאי לא יגיע לידי כעס.

 

נגישות