רבי שמעון בר יוחאי 2021

כן, רבי שמעון הבטיח משהו, ויותר ממשהו, על זמננו אנו.

עלי עליך, על השכן, ועל ה…
 
רוצה לדעת מה? צפה!
למסירת פדיון נפש
נגישות