רגע לפני החתונה התברר שהחתן אינו יהודי

הכל היה נראה מושלם,
 
החתן בחיר הישיבה,
 
הכלה כלילת המעלות,
 
אבל לפתע התברר שהחתן כלל אינו יהודי,
 
לשמיעת ההמשך המסעיר,
 
למסירת פדיון נפש
נגישות