שבת התאחדות | בצילו של התנא רשב"י זיע"א

שבת התאחדות | בצילו של התנא רשב"י זיע"א

"הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" – הן כפשוטו שבת אחים, והן כמדרשו שבת אחים. בנסיעת קודש של שבת התאחדות דחבורת "מבקשי השם" צעירי אברכי ק"ק חיי עולם ברסלב ע"ש מוהר"ן מברסלב זיע"א אצל התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, בראשות מורנו הרב שליט"א נשיא מוסדות חיי עולם – ברסלב וישיבות מוהר"ן ב"ב. יחדיו אברכי החבורה המפורסמת בייחודה של מבקשי השם באמת בדרכם של רבינו הקדוש זיע"א ותלמידו מורינו רבי נתן מברסלב זיע"א והידועה באחדותה מתוך דיבוק אברכים, ואהבת אחים, שמחה – ואושר בהצלחת האחר וזה בשל הצטיינותם בלב טוב, עין טובה, מחשבה טובה, והרבה שמחה. ללכת עם התורות- ליקוטי מוהר"ן ולעשות מתורות תפילות – ליקוטי תפילות .

שרשרת של רכבים נוסעת ביחד עם תורות ותפילות, גם שירים ומחיאת כפים מתוך ניגון הלב ובמאור פנים יוצאים האברכים ועולים מירונה לקבל שבת בזמנה עם טבילה מיוחדת במעיין ספסופה בציונם של התנאים המופלגים מתוך הזוגות הם במשניות כתובים של שמעיה ואבטליון. כך מקבלים עליהם את נועם זוהר השבת מתוך טהרה לאחמ"כ אמירת תיקון הכללי בצוותא חדא אצל רשב"י כהכנה הבטוחה לשבת של התעלות בשמחה.

אם נתאר במילים את קבלת השבת באיזה כיסופים, בכל הדביקות, כשהלב מרקד, והמוח מקבל הארות, יחדיו כל החבורה בתפילה בכח ובשמחה גדולה מקבלים עלינו את הנשמה היתירה, כשנרות השבת מרצדים ושלל האורות זורחים כולם אומרים באו ונצא לקראת שבת מלכתא, ואומרים לכה דודי לקראת כלה…

הסעודות המפוארות עם מיטב המטעמים ברבורים, ושליו ודגים, גם פירות וממתקים, לענג בהם את השבת מוגשים ועל כולנה שיחתו של ראש החבורה מבחירי בני העלייה הרה"ח ידידיה חגי שליט"א דולה ומשקה מתורתיו דרבינו הקדוש מוהר"ן ומהלכותיו של מורינו הקדוש מוהרנ"ת, הכל בטוב טעם ודעת כשולחן הערוך וכמפה הפרוסה הרי שיחה בשבת תענוג.

ומה נהדר היה המראה הן כל עין תדמע ולב אבן נימוח כשכל בני החבורה קמו בהשכמה גדולה בשעות הקטנות של הלילה למקווה ועליה לציון לתפילת השחר של שב"ק כוותיקין עם זמירות הבוקר וניגוני הנשמה, ושירי הרוח, ונעימת הנפש ואמירת הפסוקי דזימרא בכוח וכוונה ובשמונה עשרה כבר הגיעו לאצילות אי שם במרומים אשרי הזוכים, ובסופה של התפילה אמירת תיקון הכללי ביחד על ציונו של רשב"י זיע"א. עם מורנו הרב שליט"א ואח"כ סיפורי מעשיות ביחד כשהרב שליט"א שוזר גאונות של ממש עם חסידות של פשט להראות כיצד רבינו ז"ל דיבר לכל אחד, במקום ובשפה שיודע, ובניגון שלו, ובאמת שמבין. וכולנו הרגשנו ביטול הבחירה בטח הנה כבר באה הגאולה… הן שיעוריו ושיחותיו הם למזור ותרופה לכל "מבקשי השם" ולכל ישראל מאירים.

זכור נזכור איך בתוך מנוחת השבת בצהריים קמו החבורה הקדושה כשעתיים בליקוטי מוהר"ן בלימוד בעיון תורה לד' קמא, לאחר של כמחצית השעה של סדר הלכות שבת בסי' רפ"ה חיזוק בקריאת שמו"ת ומעלתם. ומי שעבר באותו הזמן ברחוב שאל איזה כולל נפתח כאן, פשוט קול התורה הדהד למרחקים, שיגם ושאגתם של אברכי חמד סילסל בקול צלול ובניגון של תורה, בפלפולא של השמועה. שזה שואל וזה מתרץ, זה סותר וזה בונה, והכל ע"מ לבנות, לבנות את המשכן ולהקים את השכינה.

שיא השיאים היה בסעודה שלישית זמן רעווא דרעוון כשכולם שרו ביחד עם מורנו הרב שליט"א – כל חבורת מבקשי השם כשעה תמימה שירי שבת בניגון ונעימה "יה אכסוף נועם שבת" וכו' קיבלנו הרגשה של דביקות נפלאה, מתוך קיבוץ הנפשות, קירוב הלבבות, ואיחוד הרצונות, ולאמ"כ שיעורו של הרב שליט"א על "זאת חוקת התורה"- אדם כי ימות באוהל" כמאמר מוהרנ"ת בליקוטי הלכות (אוה"ח ק"ש ג' – אות ד') כשמקיימין רמ"ח מצות התורה אז נקראין אדם כמ"ש זאת התורה אדם כי אם לאו ח"ו הוא רק חיה בדמות אדם, וכמו שביאר במקום אחר (יו"ד הל' דו"ח ה' אות כה) כי ימות באוהל באוהל דייקא בחינה שממית עצמו ומוסר נפשו בשביל שיהא נשאר באוהל תורה שהוא הצדיק האמת. וכו' ע"ש. בסיום הניגון של "מעין עולם הבא יום שבת מנוחה". – שנזכה ונגיע לימים וזמנים בהם נחיה בעולם הבא יום שכולו שבת ומנוחה. אכי"ר.

נגישות