שבת פרה

שבת פרה

פרשה שלישית מ'ארבעה פרשיות' הנקראות בחודש אדר

שבת פרה היא שבת מיוחדת בלוח השנה היהודי שבה קוראים את פרשת פרה, העוסקת בטהרה מטומאת מת על ידי אפר פרה אדומה.

זו השבת הקודמת לשבת החודש, שבה מוציאים שני ספרי תורה: בספר התורה הראשון קוראים את פרשת השבוע, ובספר התורה השני קוראים את פרשת פרה.

קריאת פרשת פרה מתקיימת כאשר מתקרב חג הפסח, ויש הסוברים שחיוב קריאתה הוא מן התורה, אך לרוב הפוסקים היא מדרבנן.

 הפטרה לשבת פרה היא מספר יחזקאל, ובה מתוארת ההבטחה לטהרת בני ישראל.

מהי פרשת פרה ומדוע נקראת?

פרשת פרה נקראת כך משום שהיא עוסקת במצוות הפרה אדומה, שהיא חלק ממצוות הטהרה מטומאת מת.

הפרשה מתוארת בספר במדבר, פרק יט, ובה נאמר כי יש לשרוף פרה אדומה ולאסוף את אפרה כדי להכין מים מטהרים לטהר אנשים שנטמאו למת.

קריאת פרשת פרה בשבת שלפני שבת החודש סמוך לחג הפסח מזכירה את הצורך להיות טהורים לפני החג, שכן בזמן בית המקדש היה צורך להיטהר כדי להקריב את קרבן הפסח.

כמו כן, ישנה הכוונה שבקריאת הפרשה נתפלל לה’ שיטהר אותנו ונזכה לעבוד אותו בבית המקדש.

נגישות