שורש המידות – שיעור שלישי

שורש תיקון המידות כולם ללא יוצא מן הכלל, הוא האמת שמנחה את צעדיו לבקש את תיקון המידות,  והרצון הפנימי לתקן את נפשו ומעשיו, וההכרח האישי לחתירת השלמות.

?rel=0

נגישות