אמת ושקר


בורא העולם ברא את עולמו על ידי מידת האמת, ואף שכתוב שהשליך האמת ארצה כשברא את עולמו, הכוונה שהשליך את האמת המרחקת, והותיר את האמת לאמיתה שהינה מקרבת, כי האמת אמרה שהעולם לא יברא, ולמרות שזו האמת אין זה האמת לאמיתה, כי האמת לאמיתה לא מרחקת לעולם אלא מקרבת, כמו שידוע שמותר לשנות מן האמת מפני דרכי שלום, לא הכוונה שמותר חס ושלום לשקר, אלא שזה האמת שצריכה לאמר באותו זמן, כי אמת שגורמת למריבה אינה אמת.

והיום בעקבתא דמשיחא כשחושך יכסה ארץ, האמת תהיה נעדרת, האמת נהייתה לנסתרת עד מאוד, דברים שהיו מופקעים ואסורים הפכו מותרים, והאמת רדופה ובזויה, ובדור שכזה יש לחתור ולבקש הרבה אחר האמת ולקנותה, כמו שכתוב "אמת קנה ואל תמכור".

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, ששנים חותר עוד ועוד לגלות אמת יותר עמוקה ויותר זכה, מוסר בסדרת שיעורים תמונת פרופיל של האמת, מהי האמת, איך אדם יכול לגלות מה האמת בתוך כל החושך וההסתרה של ימינו, ואיך הדרך שבה יוכל לקנות לעצמו מידה יקרה זו של האמת.

השיעורים מדהימים בבהירותם, כל שיעור ושיעור מפרש חלק אחר שבמידת האמת, ובגנות היפוכה מידת השקר, ויורדים אל האדם הקטן עם כל המוגבלויות שבדורינו, ומגלים כלים מעשיים להתמודד עם העדרה של האמת, ולמצוא את האמת בים החושך האופף, ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך.

סדרת שיעורים בנושא אמת ושקר

01 השקר והפסדו
המצות עשה היחידה שנאמר עליה תרחק, הלוא זו היא מידת השקר, ואף נאמר על המשנה בדיבורו למרות שאין כוונתו לריווח, שנחשב כאילו עובד עבודה זרה, שגם היא עניינה לרמות את כולם, כאילו יש בה כוחות.

לצפייה בשיעור
02 מידת האמת ושכרה
כשברא ה' את העולם אמרה אמת לא יברא, והקב"ה השליך את האמת ארצה, מחמת שבעולם הזה עם כל השקר שבו דווקא מתוכו יכול לצמוח האמת לאמיתה, וזה אף שרו של אמת לא הבין...

לצפייה בשיעור
03 חיפוש האמת לאמיתה
יש אמת ויש אמת לאמיתה, האמת הינה פשוטה, והגרעון שלה שלעיתים הינה מרחקת, והאמת לאמיתה היא רק מקרבת, כגון שמותר לשקר מפני דרכי שלום, שמצד אמת פשוטה זה שקר, ואילו מצד האמת לאמיתה, זה האמת המוחלטת.

לצפייה בשיעור
04 מודה על האמת
מידה יותר עמוקה של האמת, היא להודות על האמת, כלומר או שאמר לא אמת ועכשיו חוזר בו, או שעשה מעשה שגוי וכעת מודה שטעה, וזה יותר קשה ואמיתי מהאמת הפשוטה.

לצפייה בשיעור
05 בחירה בדרך אמת
את האמת זקוקים לקנות, כמו שכתוב "אמת קנה ואל תמכור", השיעור הבא מתמקד בעצות ודרכים לקניית האמת, מחמת שקניית האמת בדורינו, דורו של משיח, היא מאוד קשה שהאמת נעדרת.

לצפייה בשיעור
06 יש אמת בכל יום ובכל שעה
"בראשית ברא אלוקים", סופי תיבות אמת, שמרמז שהעולם כולו נברא למען האמת, וכל רגע שאדם חי בעולם נצרך לבחור באמת, ובכל יום ובכל שעה, צריך לחפש את האמת של המקרה העומד לפניו ולבחור בה.

לצפייה בשיעור