אמת ושקר

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

בורא העולם ברא את עולמו על ידי מידת האמת, ואף שכתוב שהשליך האמת ארצה כשברא את עולמו, הכוונה שהשליך את האמת המרחקת, והותיר את האמת לאמיתה שהינה מקרבת, כי האמת אמרה שהעולם לא יברא, ולמרות שזו האמת אין זה האמת לאמיתה, כי האמת לאמיתה לא מרחקת לעולם אלא מקרבת, כמו שידוע שמותר לשנות מן האמת מפני דרכי שלום, לא הכוונה שמותר חס ושלום לשקר, אלא שזה האמת שצריכה לאמר באותו זמן, כי אמת שגורמת למריבה אינה אמת.

והיום בעקבתא דמשיחא כשחושך יכסה ארץ, האמת תהיה נעדרת, האמת נהייתה לנסתרת עד מאוד, דברים שהיו מופקעים ואסורים הפכו מותרים, והאמת רדופה ובזויה, ובדור שכזה יש לחתור ולבקש הרבה אחר האמת ולקנותה, כמו שכתוב "אמת קנה ואל תמכור".

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, ששנים חותר עוד ועוד לגלות אמת יותר עמוקה ויותר זכה, מוסר בסדרת שיעורים תמונת פרופיל של האמת, מהי האמת, איך אדם יכול לגלות מה האמת בתוך כל החושך וההסתרה של ימינו, ואיך הדרך שבה יוכל לקנות לעצמו מידה יקרה זו של האמת.

השיעורים מדהימים בבהירותם, כל שיעור ושיעור מפרש חלק אחר שבמידת האמת, ובגנות היפוכה מידת השקר, ויורדים אל האדם הקטן עם כל המוגבלויות שבדורינו, ומגלים כלים מעשיים להתמודד עם העדרה של האמת, ולמצוא את האמת בים החושך האופף, ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך.

נגישות