ארך אפיים


שלמה המלך כתב בספר משלי, “טוב ארך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר”, אדם שמאריך אפו ולא כועס- יותר טוב וחזק מגיבור ולוכד עיר, כי להתגבר בעת ניסיון כעס ולשתוק הוא יותר קשה מללכוד עיר שלמה.

עוד אמרו חז”ל על הפסוק “תולה ארץ על בלימה”, שה’ יתברך מקיים את כל העולם כולו, על הבלימה שבולם יהודי את פיו בשעת מריבה, כלומר ששווה להקב”ה לקיים את העולם כולו, רק בשביל התגברות אחת של יהודי, והיא תכלית הבריאה.

הגה”ח הרב עוזיהו אלכורת שליט”א, בסדרת שיעורים חדשה ומבוארת, מבאר את מידת ארך אפיים על בוריה משורשה ויסודה, עד לסיבות המונעים והמרחיקים את האדם מלקנותה.

השיעורים בנויים בצורה ייחודית עד מאוד, שמובילה ומחברת את האדם השומע לתוכן הדברים, ומקדמת אותו רבות אלי תיקון המידה, עד שבעזרת ה’ יזכה כל שומע לתקן את מידותיו.

25 ביולי 2017

כעס וסבלנות הקדמה

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > כעס וסבלנות הקדמה כעס וסבלנות הקדמה שלמה המלך כותב בספר קהלת “כעס בחיק כסילים ינוח”, הכעס נובע מחסרון הדעת, אם אדם יתבונן מעט טרם כעסו […]
25 ביולי 2017

ארך אפיים

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > ארך אפיים ארך אפיים רגע לפני שכועסים מסתפקים לכעוס או לא, ובמשלי נאמר “טוב ארך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר”, כלומר גבורה גדולה זו […]
25 ביולי 2017

בחומרת הכעס טורף נפשו

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > בחומרת הכעס טורף נפשו בחומרת הכעס טורף נפשו בלדד השוחי ידידו של איוב, פנה אליו ואמר לו “טורף נפשו באפו הלמענך וכו'”, פירושו שאמר לו […]
25 ביולי 2017

הכועס עובר על עשה ולא תעשה

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > הכועס עובר על עשה ולא תעשה הכועס עובר על עשה ולא תעשה הכועס, מלבד ההשחתה הגשמית שאותה מבין כל בן אנוש, אפילו מבני אומות העולם, […]
25 ביולי 2017

חומרת מידת הכעס

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > חומרת מידת הכעס חומרת מידת הכעס דיבורים חריפים מצויים בתורה ובדברי חז”ל בגנות הכעס, “כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בו”, “כל הכועס כאילו עובד […]
25 ביולי 2017

מעלת הכובש כעסו

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > מעלת הכובש כעסו מעלת הכובש כעסו אדם העומד לפני נסיון, שמחרפין ומגדפין אותו, ומושל ברוחו ולא עונה, שכרו הרבה מאוד עד שאמר עליו הכתוב “תולה […]
25 ביולי 2017

קניין הסבלנות

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > קניין הסבלנות קניין הסבלנות היפוכו של הכעס המורכב מאכזריות, זה מידת הסבלנות ששורשה רחמנות, וכל השומר נפשו ורוצה לרחוק מכעס, ראוי לקנות את הסבלנות, שאם […]
25 ביולי 2017

ישמע בזיונו מבני ביתו

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > ישמע בזיונו מבני ביתו ישמע בזיונו מבני ביתו עיקר הניסיון הוא בתוך הבית פנימה, שם חש כל אחד השליט הבלעדי, וכל הפרה קטנה של דבריו […]
25 ביולי 2017

סבלנות-עצות

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > סבלנות-עצות סבלנות-עצות העצה העיקרית להינצל מן הכעס היא הסבלנות, שכשמגיע לפתחו של אדם ניסיון אם לכעוס או לא, אם יהיה סבלן וימתין מעט יבין שהכעס […]
25 ביולי 2017

להינצל מן הכעס ע”י נתינה

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > להינצל מן הכעס ע”י נתינה להינצל מן הכעס ע”י נתינה אדם בא לכלל כעס כיון שלא שמעו לו או שלקחו לו, הפסידו אותו וכדו’, וישנה […]
25 ביולי 2017

כיצד ננצל מן הכעס – עצות מצדיקים

אהבת עולם > סדרה ארך אפים > כיצד ננצל מן הכעס – עצות מצדיקים כיצד ננצל מן הכעס – עצות מצדיקים דרך נוספת להינצל מן הכעס – עצות מצדיקים, אשר במשך הדורות […]
למסירת פדיון נפש
נגישות