ארך אפיים

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

שלמה המלך כתב בספר משלי, "טוב ארך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר", אדם שמאריך אפו ולא כועס- יותר טוב וחזק מגיבור ולוכד עיר, כי להתגבר בעת ניסיון כעס ולשתוק הוא יותר קשה מללכוד עיר שלמה.

עוד אמרו חז"ל על הפסוק "תולה ארץ על בלימה", שה' יתברך מקיים את כל העולם כולו, על הבלימה שבולם יהודי את פיו בשעת מריבה, כלומר ששווה להקב"ה לקיים את העולם כולו, רק בשביל התגברות אחת של יהודי, והיא תכלית הבריאה.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, בסדרת שיעורים חדשה ומבוארת, מבאר את מידת ארך אפיים על בוריה משורשה ויסודה, עד לסיבות המונעים והמרחיקים את האדם מלקנותה.

השיעורים בנויים בצורה ייחודית עד מאוד, שמובילה ומחברת את האדם השומע לתוכן הדברים, ומקדמת אותו רבות אלי תיקון המידה, עד שבעזרת ה' יזכה כל שומע לתקן את מידותיו.

נגישות