התבודדות


עצת העצות, עצה העולה על הכול, אומר רבינו הקדוש מברסלב, היא ,ההתבודדות, היציאה של האדם אל מחוץ לישוב, כשהוא לבדו, מבודד מכל האדם, ומכל הסובב אותו כל היום, כל הממלא את ליבו ומוחו בהבלי העולם, כל הדברים שבמשך היום יום משכיחים ממנו את רצונותיו, את מטרותיו, ויותר מהכול את עצמו, וכשיושב לבדו, כשהוא וקונו מתייחדים לבד, אז הלב שטמון בתוכו יכול ליתן ביטוי לעצמו, למחשבותיו, כיסופיו, למחות על כל היום יום שמשכיח ממנו את בוראו.

הישיבה היום יומית מול בוראו ויוצרו, היא המובילה אותו אל הדבקות בה' יתברך, ומשיבה אותו אל כל הנעלם ממנו, אל כל הנשכח במרוץ הזמן, ומחזקת את הקשר בין היצור ליוצרו, ובונה אותו, זוהי החשיבות הגדולה שמעניקים הצדיקים להתבודדות, שאף אבות האומה, אברהם, יצחק, ויעקב, היו נוהגים בכך, שיצחק היה יוצא לשוח בשדה וכן שאר האבות.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, בסדרת שיעורים על נושא ההתבודדות, מנתח את נושא היציאה לשדה, והשיחה שבינו לבין קונו, בשפה פשוטה ושווה לכל נפש, המקילה על השומע ללמוד את הנושא על בוריו, ולהובילו אל המעשה, שהרי אין המדרש עיקר אלא המעשה.

השיעורים ערוכים בטוב טעם ודעת, כשהם מסודרים ובנויים בצורה יסודית ומעמיקה, בצורה שאף אדם שלא היה מונח בעניין זה, יוכל לחדור אל עומק העניין בנקל, ולהשיב את הדברים אל ליבו.

סדרת שיעורים בנושא התבודדות

01 התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכול
גדולה מן הכול, אמר רבינו, והוסיף ונתן טעם, שזוהי העצה שבה תלוי הכול, שהיא הנותנת כוח להכל, וכל החסר והמעיק עליו יוכל אז לשטוח לפניו יתברך, וסיבה נוספת, שאף אם רחוק מה', יוכל על ידי זה להתקרב אליו מחדש.

לצפייה בשיעור
02 יישוב הדעת
'יישוב הדעת', מה אומר לנו המושג הזה, רוגע, שלווה, מים מפכים, חורשת עצים בלתי נגמרת, רבי נחמן מבאר 'יישוב הדעת' מה הוא?! שאדם מיישב את דעתו מכל הבלבול והריצה של העולם הזה, שאדם ביום יום בהולכו ברחוב דעתו מטרפת ומתערבבת מכל הסובב והמקיף אותו, ושוכח הוא מרצונו הפנימי ומה' יתברך, ומכל החשוב לו באמת, וכשיוצא מחוץ ליישוב, מחוץ ל'בלאגן החוגג', נזכר בתכליתו ובעצמו.

לצפייה בשיעור
03 התבודדות כיצד מבטל עצמו
ביטול היישות, העצמיות, הינה תכליתו של כל אדם, שתפקידו לצאת מתוך הבחירה שניתנה לו מן השמים, ולבטל עצמו לפני בוראו, שנטע בו את הבחירה שדווקא מתוכה יקום ויתבטל אליו, וזוהי ,ההמלכה, שאדם ממליך את ה' יתברך על עצמו, ואת זאת מקנה ההתבודדות.

לצפייה בשיעור
04 התבודדות הכללות בשורשו
כשאדם שופך שיחו לפני קונו, ומתחטא כבן לפני אביו, נכלל בבורא העולם, שזהו שורש ומקור נשמתו של כל יהודי, שנשמת היהודי חצובה מתחת לכיסא הכבוד, וזוהי מעלה נוספת שזוכה לה היהודי שמתבודד.

לצפייה בשיעור
05 אופן התפילה במקורה
התפילה במקורה חיובה מן התורה, והחיוב הוא להתפלל מן הלב במילותיו שלו, והנוסח המקובל בימינו זה תיקון של חכמים, והתבודדות זוהי התפילה המקורית, וכאופן חיובה מן התורה.

לצפייה בשיעור
06 כיצד מתגברים על מניעות לתפילה
הרוצה לצאת להתבודד, מגלה הרים בלתי עבירים, בקעות עמוקות עד לאין סוף, כל יום צצים מפריעים חדשים, אשר עומדים בדרכו, דרך המלך, בדרך למלך, ולא מניחים לו לצעוד בשביל הזהב של האבות הקדושים, שיצאו הם לשוח בשדה.

לצפייה בשיעור
07 תפילה לעני
בלב קרוע ומרותח, מתוך עניות ללא גבול, פונה המתבודד לאביו שבשמים, ושוטח את דיבוריו, מצוקותיו, צרותיו, זוהי "תפילה לעני" גדולה מאוד! כי אין בה לא כוח ולא עוצמה, אלא ממש בכיית עני ורש, ובקשה ותחנון על עצם מציאותו.

לצפייה בשיעור
08 לשמוע דבר ה'
ישנו פן נוסף שקיים בקשר של האדם המתבודד בינו לבין קונו, וזהו "לשמוע דבר ה'", שכשמתפלל על איזה נושא הקרוב אל ליבו, ועניין שעוסק בו, אז יש כאילו קול משמים שיכול לשמוע כאילו עונה לו תשובה, שחש מאוד את רצון ה', עד שנחשב שאילו שמע ממש את דבר ה'.

לצפייה בשיעור