התבודדות

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

עצת העצות, עצה העולה על הכול, אומר רבינו הקדוש מברסלב, היא ,ההתבודדות, היציאה של האדם אל מחוץ לישוב, כשהוא לבדו, מבודד מכל האדם, ומכל הסובב אותו כל היום, כל הממלא את ליבו ומוחו בהבלי העולם, כל הדברים שבמשך היום יום משכיחים ממנו את רצונותיו, את מטרותיו, ויותר מהכול את עצמו, וכשיושב לבדו, כשהוא וקונו מתייחדים לבד, אז הלב שטמון בתוכו יכול ליתן ביטוי לעצמו, למחשבותיו, כיסופיו, למחות על כל היום יום שמשכיח ממנו את בוראו.

הישיבה היום יומית מול בוראו ויוצרו, היא המובילה אותו אל הדבקות בה' יתברך, ומשיבה אותו אל כל הנעלם ממנו, אל כל הנשכח במרוץ הזמן, ומחזקת את הקשר בין היצור ליוצרו, ובונה אותו, זוהי החשיבות הגדולה שמעניקים הצדיקים להתבודדות, שאף אבות האומה, אברהם, יצחק, ויעקב, היו נוהגים בכך, שיצחק היה יוצא לשוח בשדה וכן שאר האבות.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, בסדרת שיעורים על נושא ההתבודדות, מנתח את נושא היציאה לשדה, והשיחה שבינו לבין קונו, בשפה פשוטה ושווה לכל נפש, המקילה על השומע ללמוד את הנושא על בוריו, ולהובילו אל המעשה, שהרי אין המדרש עיקר אלא המעשה.

השיעורים ערוכים בטוב טעם ודעת, כשהם מסודרים ובנויים בצורה יסודית ומעמיקה, בצורה שאף אדם שלא היה מונח בעניין זה, יוכל לחדור אל עומק העניין בנקל, ולהשיב את הדברים אל ליבו.

נגישות