סדרת שיעורים מעניין חודש כסלו וחנוכה

שיעורים מעניין חודש כסלו

הודאה והלל – להמליך את השם יתברך


הודאה והלל – גלות יון חושך


הודאה והלל – אור = אמת = תורה

למסירת פדיון נפש
נגישות