סיפורי מעשיות

מעובדים משיעורי שולחן שבת בישיבת חיי עולם מפי הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א

בשנת תקס"ו בעת חזרתו של רבי נחמן מנסיעתו לכמה עיירות לעירו ברסלב, התחיל לספר את ה"סיפורי מעשיות" המפורסמים שלו, ואמר בזו הלשון "הנני אתחיל לספר מעשיות", ובביאור כוונתו כתב הרב רבי נתן תלמידו בהקדמה לסיפורי מעשיות, שמאחר שאינו מועילים התורות והשיחות שהיה ר' נחמן מדבר עם תלמידיו לעוררם ולהחזירם בתשובה, יתחיל לספר המעשיות, שעל ידי זה וודאי תהיה להם התעוררות לשוב אל ה' באמת.

נגישות