parallax background

שיעורי מורנו הרב שליט"א


מים חיים לנפש עייפה

ברחוב בעל התניא התופעה כבר מוכרת: מידי שני ורביעי בערב, מתרחשת נהירה לכיוון בנין המוסדות שברחוב. בליל של קולות וצבעים. כוח מאחד אחד: צימאון למשהו אמיתי!

שיעוריו הקבועים של מו"ר שליט"א המתקיימים מזה עשרות שנים, הפכו לאבן שואבת עבור נפשות מתגעגעות שנולדו בתהום החולין. כאן שמעו לראשונה מילים שהרגיעו את סערת נפשם ומילאו אותם באור וחום. השיעור גם היה צומת הדרכים בו החליטו להשאיר מאחור את חייהם הישנים, ולבחור בדרך האמת המובילה ליעדי נצח.

השיעורים המקיפים את רוב תחומי היהדות, מוקלטים, נערכים, ומופצים במגוון ערוצים לתועלת המבקשים.

 
 

שותפות עולם

הקב"ה מבטיח שברכותיו של המחזיר יהודים בתשובה, לא ישובו ריקם! לשיעור אחד של מו"ר ראש הישיבה, כוח להפוך את כל ענייניך לטובה!

* התרומה מוכרת לצרכי מס. קרן בוני חיי עולם (ע.ר. 580357986) עמותה ללא מטרות רווח בעלת אישור סעיף 46