שיעור ממסיבת חנוכה המרכזית תשע"ח

שיעור ממסיבת חנוכה המרכזית תשע"ח

מפי מורנו הרב עוזיהו אלכורת שליט"א

למסירת פדיון נפש
נגישות