שלום בבית – שיעור אחד עשר בסדרה

השלום שבין איש לאשתו, זהו יסוד חשוב נוסף בהקניית החינוך, מכיון שהוא מקרין ומשפיע ישיר על חינוכו של הילד, ובנוסף מסתעף מה חלקו של הבעל, ומה חלקה של האשה, בעיצוב דמותו של הילד.

למסירת פדיון נפש
נגישות