שלום בבית – שיעור אחד עשר בסדרה

השלום שבין איש לאשתו, זהו יסוד חשוב נוסף בהקניית החינוך, מכיון שהוא מקרין ומשפיע ישיר על חינוכו של הילד, ובנוסף מסתעף מה חלקו של הבעל, ומה חלקה של האשה, בעיצוב דמותו של הילד.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי