שלום בבית

שלום בבית – שיעור אחד עשר בסדרה

השלום שבין איש לאשתו, זהו יסוד חשוב נוסף בהקניית החינוך, מכיון שהוא מקרין ומשפיע ישיר על חינוכו של הילד, ובנוסף מסתעף מה חלקו של הבעל, ומה חלקה של האשה, בעיצוב דמותו של הילד.

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.