אשתי ביתי

אשתי ביתי – שיעור ב'

הגמרא מכנה את האשה "אשתי ביתי", שאשה חייה סובבים סביב ביתה, ואילו בעיני הבעל העיסוק סביב הבית נדמה כקטנות, ולכן יש על הבעל לדעת שזה החיים של האישה, ועליו לכבד ולהוקיר זאת.

 

?rel=0

נגישות