ביקורת

ביקורת – שיעור ז'

מהרס השלום בית הגדול ביותר הינו הביקורת, אך בעל חייב להעביר לעיתים מסר של ביקורת, כי הוא המנהיג ומוכרח להעביר את דעותיו, אבל יש ליזכור את מטרת הביקורת, שהינה להעביר מסר שהשני יקבל, ולכן חובה ללמוד אופן העברת הביקורת.

?rel=0

נגישות