ממשלת הבעל ואל אישך תשוקתך – שיעור ד'

לאישה יש תלות גמורה בבעלה, והינה מחשיבה כל מילה של בעלה, וזה מאזן את זה שאין לה מממשלה ושליטה, והבעל לו יש כוח שלטון, והאישה מוכרחה להישען על כוח שלטונו, ואדם אינו אוהב להיות נשלט, ובכך אישה שכל תשוקתה הוא אל הבעל, מסכימה בשמחה להישלט על ידו.

?rel=0

נגישות