נשיאה בעול והתעניינות

נשיאה בעול והתעניינות – שיעור ג'

לבד מכך שציר חייה של האישה סובבים סביב ביתה, היא חשה אף עול ודאגה, לתחזוקו של הבית, ותפקידנו זה להטות שכם, ולשאת יחד עימה בעולו של הבית, ויתרה מכך להתעניין במעניין אותה, שזה חשוב ונצרך לשלמותו של בית.

 

?rel=0

נגישות