שלטון הרגש

דף הבית > אהבת עולם > מאמרים נבחרים > שלטון הרגש

שלטון הרגש


רבן של כל בני הגולה, מרנא החזון איש זצ"ל, היה המילה האחרונה בעולם ההלכה בכל פזורות ישראל, אך עם זאת נמנע בדרך כלל מלהורות פסיקה לרבים. מלבד פעם אחת –

כשהתעוררה פרשת גיוס הבנות לשירות צבאי, כתב את פסקו שנודע כהוראה ברורה לכל עם ישראל, "יהרג ואל יעבור". ולא זו בלבד, אלא שלא צירף נימוקים וסימוכין לפסק ההלכה המפתיע, אלא כתב בלשונו הזהב: "וליבי אומר לי…"!!

תלמידיו שנצטוו לפרסם את המכתב התפלאו, "נושא חמור כל כך, פוסקים על פי סברת הלב?!"

נענה החזון איש בכח תורתו הקדושה, "אם הייתי כותב מקור, היו מן הסתם מחברים קונטרסים שלמים לסתור את אותה ראיה, אך כשכתבתי ליבי אומר לי, אין על כך שום סתירה, את הלב שלי אף אחד לא יכול לסתור!"

שכן אם התורה חקוקה ומאוחדת בתוככי הלב, אין כל כח בעולם שיכול לסתורה את התורה וקיומה, מה שאין כן כשהחיבור לתורה הוא מוחי ושכלי בלבד..

ולדרגה זו זכה החזון איש, שליבו היה מזוכך עד כדי חיבור ישיר לבורא עולם.

*

הדברים מופלאים. ובמשלי החכם מכל האדם הם מקבלים תוספת חידוד, "בני, תורתי אל תשכח ומצוותי יצור לבך, כתבם על לוח לבך" (משלי ג-א). – תנצור את התורה והמצוות בלב.

מילדות התרגלנו שמקום התורה והמצוות הוא בראש ובמוח, שם משכן הנשמה החכמה והשכל. הלב הוא משכן ומקור הרגשות בלבד, והשכל הוא זה שאמור למשול על הלב.

אבל כאן אנו למדים דבר חדש, תכתוב את התורה והמצוות על לוח הלב. שכן אדם שיקיים את המצוות וליבו בל עמו, חסר לו את העיקר – ההתקשרות וההתחברות. תפקיד האדם לחבר בין הרוח העליונה לביו מעשיו הטכניים, והמטרה המתבקשת בקיום מצוות ה' – הוא החיבור הפנימי. חיבור שנפעל מכוחה של האמונה שמשכנה בלב האדם!

אמנם גם מציאות בה השכל שולט על הלב – הוא מצב מבורך. אם האדם עומד בנסיון, ושכלו מורה לו "המנע, זה אסור", הלב נכנע וזה נפלא. אבל הדרגה השלימה שאליה אנו חותרים היא: 'שהלב בעצמו לא יחפוץ כל דבר רע', לב נקי וזך.

וכשהלב מחובר לאלוקיו, העולם הוא עולם אחר לגמרי, הלב מצד כוחו הסגולי מסוגל להגיע לחיבור כה עמוק, להבנה כה עמוקה, מעל לשכל ולהגיון. עד כדי שהוא יפעל בצורה כה מושלמת מבלי שיוכל להסביר איך ולמה…

לדוגמה, כשהתורה מצוה אותנו 'והגית בו יומם ולילה' – נדמית לנו משימה זו כבלתי מציאותית בעליל, 'יומם ולילה', באמת…

אבל מי שהלב שלו מחובר לתורה, ובאהבתה ישגה תמיד, הוא חש מתיקות ועריבות כזו, בלא כל קושי ללמוד בהתמדה מופלגת, עד כדי שגעון ממש… ידועים דברי ה'אור החיים' הקדוש – "אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה"!!!

*

האם באמת אפשרי להגיע לרמה כזו של חיבור פנימי ועמוק? האם זה יתכן?!

מגלה רבי נחמן מברסלב שהעצה להגיע לדרגה זו, לבוא למצב שהעולם שלך יהיה 'עולם אחר חדש לגמרי' – הוא על ידי התבודדות. ולכן ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו נחשבת 'מעלה עליונה וגדולה מן הכל'.

"ויפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס", מהי מהות ההתבודדות? שיחה של קירבת הלב. שיחה שכזו פותחת את שערי הלב, ודוקא כשהיא מתלבשת בצורה של דברי חן ורצוי ופיוס. "שפכי כמים לבך נוכח פני ה'", לשפוך את הלב כפשוטו שלא ישאר בו כלום.

שיחת תפילה כזו שבוקעת מעמקי הלב, היא מרוממת את הלב לחיבור העמוק בעולם לבורא, והיא היחידה שמסוגלת להביא את האדם למצב הנכסף, שהלב ישלוט על השכל, והלב המחובר לבורא עולם ינווט את האדם מעצמו לדרך האמת.


נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי