שמחת בית השואבה | סוכות תשע"ח

חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין ואבוקות של אור בידיהן, "ואלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחל לו", עד כאן תיאור שמחת בית השואבה בבית מקדשינו שיבנה במהרה, השמחה שהייתה שם עד שאמרו שבמשך שבוע לא היו הולכים לישון! אלא היו מנמנמים אחד על כתף חברו, וכל ירושלים הייתה מאירה מהאור שהיה בבית המקדש, עד שאשה הייתה יכולה לברור חיטים מהאור שהיה בוקע מבית המקדש!!

וזה השמחה שהיה אז, אבל גם בימינו אנו נכרת שמחה מיוחדת בשבוע זה, וממש חשים באוויר את השמחה הנפלאה הממלאה את הלב ומרגיעה אותו.

עוד מצווה נפלאה יש בחגים הנקראת "להקביל פני רבו ברגל", ברגל פירושו בכל אחד מהשלושה החגים המוזכרים בתורה, ובשביל מצווה זאת הותר אף לעשות מעשים שאסורים בשבת רגילה כמו לעבור בנהר וכדו'.

אצלנו ב"חיי עולם" מצרפים את שניהם יחדיו, את ההקבלת פני רבו עם השמחת בית השואבה, שמתאספים כולם יחד לסוכת הישיבה למעמד הקבלת פני רבו, שבמעמד כולם ניגשים למורינו הרב שליט"א, לקבל ממנו ברכת חג שמח, בצירוף כוסית יין לברכת "לחיים", ואחר כך מוסר בנו של מורינו הרב, ראש ישיבת מוהר"ן הרה"ח הרב אריאל אלכורת שליט"א, שיעור מענייני החג בשפה מתוקה ונעימה מאוד.

ולאחר מכן יורדים כולם להיכל הישיבה לריקודים סוערים, לזכר שמחת בית השואבה שהייתה בבית המקדש, במשך שעות רבות.

גם ביום הילולת רבינו נחמן מברסלב זיע"א, שחל באחד מימי חול המועד בתאריך י"ח תשרי, נאספים כולם לסעודת מצווה בסוכה, כשהרב נושא תורה נפלאה מגדולת רבינו הקדוש, תורה עמוקה מאוד ומחזקת, כשבסיומה ואחר ברכת המזון, יורדים שוב לריקודי שמחת בית השואבה, כשגם אז זה נמשך עד השעות הקטנות, ואף לאחריהם…

 

 

 

נגישות