אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > שמחת חתן וכלה מתוך שמחה

שמחת חתן וכלה מתוך שמחה

מפרטי מידת החסד הוא לשמח חתן וכלה, שזהו פרט וענף מהחסד, שמצווה על כל יהודי לשמח חתן וכלה ביום שמחתם, וכן מצווה נוספת מפרטי החסד הוא, הכנסת אורחים, שדוחה אף הקבלת פני שכינה.

 

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי