אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > שמחת חתן וכלה מתוך שמחה

שמחת חתן וכלה מתוך שמחה

מפרטי מידת החסד הוא לשמח חתן וכלה, שזהו פרט וענף מהחסד, שמצווה על כל יהודי לשמח חתן וכלה ביום שמחתם, וכן מצווה נוספת מפרטי החסד הוא, הכנסת אורחים, שדוחה אף הקבלת פני שכינה.

 

למסירת פדיון נפש
נגישות