תוכו רצוף אהבה

רחמי האלוקים הם אין סופיים,
 
צפה!
 
למסירת פדיון נפש
נגישות