תיקון המידות עומק החיים – שיעור ראשון

עם ישראל קיבל בהר סיני תרי"ג מצוות, ולכאורה אם כן מה מקום תיקון המידות שאינם מצוות, אלא שהמידות הינם הכלי מידה לתורה ומצוותיה, שדרך ארץ קדמה לתורה.

?rel=0

נגישות