תיקון המידות עומק החיים – שיעור שני

המשך ביאור חיוב המידות המתוקנות, שהם שורש התורה ויסוד לכל החיים, ובלעדיהם המצוות יכולות להיות חסרות מאוד, למשל כמו שנכתב על בעל גאווה, "אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת", ואף שקיים מצוות הלוא הם חסרים הרבה.

?rel=0

למסירת פדיון נפש
נגישות