תיקון המידות על ידי אמונה

תיקון המידות על ידי אמונה – שיעור רביעי

אחד מדרכי קניית המידות זו האמונה, שמי שיש בו אמונה שייך בו תיקון המידות, ואם לאו אז אינו שייך, וזו האמונה בהשגחה פרטית, שכל מאורעותיו הינם מכוון מלמעלה באופן פרטני.

?rel=0

נגישות