תיקון המידות על ידי דקדוק הלכה – שיעור שביעי

אדם שיש בו מידות רעות, שורש בעייתו היא שמבכר את עולם הזה על העולם הבא, ואם מדקדק בקיום ההלכה מוכיח שעולמו אינו הפקר, ובנוסף גם מגלה אכפתיות לעולם הבא, למרות כל הקושי בעולם הזה, וזה הוא שמונע ממנו חיי הוללות, וחי עם חשבון.

?rel=0

למסירת פדיון נפש
נגישות