תיקון המידות על ידי דקדוק הלכה – שיעור שביעי

אדם שיש בו מידות רעות, שורש בעייתו היא שמבכר את עולם הזה על העולם הבא, ואם מדקדק בקיום ההלכה מוכיח שעולמו אינו הפקר, ובנוסף גם מגלה אכפתיות לעולם הבא, למרות כל הקושי בעולם הזה, וזה הוא שמונע ממנו חיי הוללות, וחי עם חשבון.

?rel=0

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי