תיקון המידות על ידי לימוד תורה ואמונת חכמים

תיקון המידות על ידי לימוד תורה ואמונת חכמים – שיעור שישי

הלומד תורה על מנת שיתוקנו מידותיו יזכה שבסוף אכן מידותיו יתוקנו, וכן מי שיש בו אמונה בחכמים, יקל עליו לתקן את מידותיו, והאמונה בחכמים יש בזה דרגות רבות שיתבהרו בשיעור.

?rel=0

נגישות