תיקון ליל שבועות

תיקון ליל שבועות

תיקון ליל שבועות הוא מנהג שקורה בליל חג השבועות. המנהג כולל לימוד תורה כל הלילה, ומטרתו להכין את הנפש ליום מתן תורה, שחל במחרת החג. המנהג מקורו בספר הזוהר, ומאז נפוץ ברוב קהילות ישראל.

במהלך תיקון ליל שבועות, נהוג לקרוא או ללמוד קטעים מכל ספרי התנ"ך, המשנה, התלמוד והזוהר. הקטעים כוללים בדרך כלל את התחלות והסיומים של פרקים וספרים שונים, כדי לסמל את השלמות של התורה ולהביע את הכוונה ללמוד את כל התורה.

המנהג התפשט תחילה בקרב מקובלי צפת והפך לחלק בלתי נפרד מחג השבועות ברוב קהילות ישראל.

לפני התחלת הלימוד, נהוג לאמר תפילה מיוחדת שבה מבקשים מה' שלימוד התורה שיתקיים בלילה זה יהיה לרצון לפניו ושייתן בנו כוח וקדושה כדי שנוכל לשמור ולקיים את כל דברי התורה.

התיקון מתחיל בלימוד פרשת בראשית, הפרק הראשון של התורה, וממשיך עם קטעים נבחרים מכל חלקי התורה שבכתב ושבעל פה, כולל ספר הזוהר, שהוא ספר היסוד של הקבלה.

בקהילות אשכנז – ליטא, לא נהגו לקרוא את התיקון בליל שבועות, אלא לעסוק כל הלילה בתורה.

הגאון מוילנא מגדולי רבני אשכנז היה קורא את התיקון בליל שבועות.

ומסופר ששאלו את המגיד מדובנא מדוע הוא לומד גמרא ואילו רבו הגאון מוילנא אומר את התיקון?

השיב על כך המגיד מדובנא, כדרכו, במשל לבעל חנות שיניח את הדוגמיות והתצוגה בחלון הראווה של חנותו, כאשר בחנות עצמה לא היו כלל מוצרים אלו".

הגאון מוילנא שיודע את כל התורה כולה, יכול להציג בליל שבועות את “תצוגת חלון הראווה” שלו, מעט מכל “הסחורה” שיש לו, קצת מכל ספר בתורה ומעט מכל נושא.

אבל אני", הסביר המגיד, "שהחנות שלי ריקה מתורה. מה הטעם להציג את ה"תצוגה" בחלון, בזמן שהחנות שלי עצמה ריקה?!”…

נגישות