תלמוד תורה חיי עולם

ניצניו של הדור השני ניכרו בשנת תשס"א, ולילדים הרכים הוקם פעוטון, להטעים את אור ויפי טהרתה של חיי עולם לצעירי הצאן. משנה לשנה גדלו הנערים, ותלמוד התורה הולך וגדל בסיעתא דשמיא למעלה מדרך הטבע, ולאחר מספר שנים כבר פעלו בתלמוד תורה – מלבד גני הילדים – שמונה כיתות לימוד, בהם נשמע קול התורה בערבות ובחשק.
מתחילה התארח התלמוד תורה במקומות שונים, עד שבשנים האחרונות עם התרחבות מבצר התורה של חיי עולם, העתיק תלמוד התורה את מקומו לבנין הנאדר של מרכז מוסדות חיי עולם. המלמדים בתלמוד תורה עוברים הכשרה אצל ראש המוסדות שידוע בגישתו המיוחדת בחינוך ילדים, והקלטות שיעוריו על חינוך ילדים נמכרים בכל רחבי הארץ באלפי עותקים, ועוד היד נטויה.
כיום מונה התלמוד תורה כמאתיים ילדי חמד כ"י, שרובם צאצאיהם של מאות המשפחות חברי הקהילה. אך מלבדם פתח תלמוד התורה את שעריו לחסידי ברסלב בבני ברק, ומקבל ילדים מכל הזרמים בעיר התורה והחסידות, להתחנך באוירה היחודית והנפלאה של "חיי עולם".

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

 

נגישות