תפילה אלוקית

דף הבית > אהבת עולם > מאמרים נבחרים > תפילה אלוקית

תפילה אלוקית


התפילה, מן הדברים העומדים ברומו של עולם!
אבל מהי תפילה?
האם המצב בו אני עומד מול קוני, במחשבתי סדורה רשימת משאלות, ואני שוטח אותם לפניו אחת לאחת, האם זוהי תפילה?
האם כשאני אני אומר את מה שאני רוצה – האם זוהי תפילה?
רבי נחמן מברסלב מאיר את עינינו, ברובד עמוק ופנימי יותר בתפילה שלנו:
'לך אמר לבי'! אני מתפלל אליך – מה שאתה אומר לי להגיד לך!
הפירוש של רבי נחמן למושג תפילה הופך בבת אחת את המוסכמה שיש לנו ביחס לתפילה:
התפילה לא מורכבת ממילים שלך אל ה' – אלא ממילים שה' שותל בפיך. אתה שליח אישי של ה' לומר לו את המילים שהוא רוצה לשמוע!
איך זה יתכן?
ובכן, אנו חושבים שהסיבה שאנחנו רוצים להתפלל לפני ה' היא בגלל שיש לנו בעיות, רוצים פרנסה, רוצים נחת מהילדים, ולכן אנחנו מבקשים מה' שיעזור לנו. גם כשאנחנו מודים לה', זה כדי שהבקשות שלנו יתקבלו… [לשם ההדגשה נחדד, שלו יצוייר שלא היו לנו בעיות בחיים, אם היינו בריאים ומשופעים ברפנסה – לא היינו מתפללים בכלל…] אבל לאור דברי רבי נחמן מתחדש לנו שהאמת היא בדיוק להיפך:
אתה לא מתפלל בגלל החסרונות – יש לך חסרונות כדי שתתפלל!!
דוקא בגלל שה' אוהב אותך, והוא מאוד רוצה שתבוא לדבר איתו ולשפוך לפניו את ליבך, דוקא לכן הוא 'מייצר' לך חסרונות בחיים. כמו אבא שרוצה שהבן שלו יעמוד איתו בקשר קבוע, הוא נותן לו כל יום מאה שקל – כדי שהבן יזכור אותו כל יום!
אחרי שהבן יבוא לאבא ויבקש את ה'מאה שקל' היומיים, האבא יתן לו. נכון. אבל זה לא העיקר, העיקר הוא שהוא נפגש עם אבא שלו! אם האבא לא אוהב את הבן שלו, והוא לא מעוניין לשמוע ממנו, מה הוא יעשה?
הוא ישלח לו צ'ק מאה אלף שקל, ותסתדר לבד, לא רוצה לשמוע ממך בכלל…

לדוגמא; כשהשי"ת העניש את הנחש, הקללה היתה 'ועפר תאכל כל ימי חייך', מזונותיו של הנחש מצויים לו בכל עת, אם הנחש רעב הוא לא צריך להתפלל, יש לו ארוחה דשינה על האדמה.. מלא חול… ובעצם זו קללה נוראה, ה' אומר לו: "מאסתי בך, לא רוצה לשמוע אותך, אני נותן לך פרנסה לכל החיים, ולא רוצה להכיר אותך יותר…". ועכשיו, אם הבן האהוב לא התברך בשכל, הוא יתחיל לבכות ולהתרעם, למה אני צריך לבקש כל יום? למה יש לי בעיות בחיים? אבל חכם לב יבין אל נכון שבדיוק להיפך, החסרון שיש לך הוא 'מתנה', כדי שדרך החסרון יהיה לך 'תירוץ' לדבר שוב עם ה'!

סוד נוסף גלום בדברים אלו:
על ידי שבאת לבקש מאבא שבשמים שישלים לך את החסרון שאתה מרגיש, אתה נעשה כביכול שותף שלו לבריאת העולם!
אם נתקלת בבעיה בחינוך הילדים, פנית לה', וה' עזר לך – הרי שהתוצאת המבורכות נחשבות כאילו אתה והשי"ת יחד בראתם אותם.
מדהים.
זוהי התפילה האמיתית, תפילה שהיא בכלל לא שלך, אלא חסרון שניטע בך, כדי שתאמר את הדברים שה' שולח אל ליבך.
לפעמים יכול אדם לפתוח בתפילה, והוא חש את ליבו נישא על כנפי געגועים שהוא לא מכיר בכלל. מפיו עולות מילים תקוה וייחול להתקרב לה', ברמה כזאת שהוא אומר לעצמו "הי, זה לא אני…".
נכון, זה לא אתה, זאת תפילה שהלב שלך מדבר בשליחות ה' בעצמו, זאת תפילה אלוקית בחינת רוח הקודש!

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי