parallax background

כיצד שבים אל ה' יתברך

כיצד שבים אל ה' יתברך

בבואנו לקראת יום הכיפורים וראש השנה, ימים בהם עורכים תשובה לפני הבורא, צריך להיות מוכנים, לדעת ולהבין, איך, ומה היא 'תשובה'.

אילו דברים צריכים חרטה, ומדוע. כיצד ניגשים אל בורא, ובאיזה אופן מדברים איתו, מה הם המקומות הרצויים לערוך סדר תשובה ומתי, ומה בעצם – רצון השם בזה?

***

מהי תשובה?

אדם פוגע בחבר, צועק עליו במרכז מדרחוב שכונתי, מבזה אותו, שעקף אותו בכביש, תפס לו חניה או כל דבר אחר.

בין האיש הנפגע אשם, או שלא, וודאי שצריך לבקש את סליחתו, לא ראוי ומכובד, ולא נכון, להתעלם. הוא התבזה והתבייש לעיני כולם, הדם עלה לו לפנים, רק חיפש היכן למצוא מחסה מפרץ השאגות. אין זה מוסרי ואין זה יהודי לעזוב את הענין ולשכוח ממנו.

וכשהוא מבקש את סליחתו, הרגשות שלו כנים, באמת יש לו צער על הנעשה, וזה בהחלט לא יחזור פעם נוספת, רק כך תצא תועלת מבקשת הסליחה.

כך הוא בענין התשובה, עבירות וחטאים כמו מכאיבים לבורא, הוא לא רוצה שכך יתנהגו בניו.

ואם בכל זאת בנו לא גבר על יצרו, הוא צריך לבקש מחילה על הצער שגרם לאביו שבשמים.

התשובה מורכבת משלשה חלקים: חרטה, ווידוי וקבלה לעתיד.

יש להתחרט בלב פנימה, לחשוב ולהחדיר, כמה לא טוב המעשה. להבין שהאב האוהב לא רצה בזה כשחטא. אנו בניו של מלך המלכים. נסיכים, לא מתנהגים באופן גס כזה. כאילו לחשוב, ולהשתדל להכניס בלב חרטה.

 

תשובה למעשה

יש לקיים וידוי, להודות [הפך ההכחשה] בחטאים, לפרט אותם.

להתחרט. להכניע את הנפש, ולקחת אחריות מלאה על המעשים, בלי אשמים או ניסיונות להצטדק.

וקבלה לעתיד, התשובה אינה מועילה, אם מתכוונים לחזור שוב על הנעשה, רעיון התשובה הוא – לחזור מהמעשה, להתחרט באמת, ולקבל בנפש החלטה – לא לחטוא שנית.

 

מקום התשובה

המקום הטוב ביותר בשביל חשבון הנפש, הוא מחוץ לעיר, באיזה פינה שקטה… אפשר להיזכר בימים הקודמים, להתעמק פנימה, לטלטל את המצפון האדיש.

שייך לערוך את התשובה גם בחדר שאין בו איש, או מתחת לשמיכה בלילה, כשאין אפשרות אחרת.

כיצד מדברים איתו?

בשפה העברית, שפת האם, מדברים עם ה' יתברך. לא צריך לחפש אחר מילים מליציות ומסוגננות. בפשטות, כמו שמדברים עם חבר קרוב, ומספרים לו על הא ועל דא, כן הוא עם הבורא.

 

בין אדם לחברו

ישנו פן נוסף של 'תשובה', והוא לשוב מחטאים שבין אדם לחברו. בתלמוד מוזכר פעמים רבות, העניין, שתשובה ויום הכיפורים מסלקים את העוונות מן האדם, ובתנאי, שלא יהיו אילו הקנטות ופגיעה ביהודי.

ה' יתברך לא מכפר על עבירות שנעשו ליהודי, אם ציערו או ביזו אותו, נגנב לו כסף או הפסד אחר.

אדם שיודע על יהודים שהצטערו מפגעיו, צריך לדאוג שימחלו לו. יפצה אותם בכסף, מתנה או דבר אחר. ואז יעבור את יום הכיפורים בלא חטא.

***

יעזור הבורא, ונזכה שאף אם יהיו חטאינו אדומים מאד, הם יתלבנו ויהפכו לצחים נקיים ולבנים כשלג.

נגישות