תשעה באב

תשעה באב

מה אירע בתשעה באב?

על מה מתאבלים?

  1. חטא המרגלים

כששבו המרגלים מלתור את ארץ כנען בהיותם במדבר, דיברו לא טוב על הארץ והפחידו את עם ישראל מלעלות ולכבוש אותה.

בני ישראל בכו בפחד, וסירבו לעלות לארץ ישראל.

הקב"ה כעס על עם ישראל על שהאמינו למרגלים והאזינו ללשון הרע שאמרו, והעניש אותם שכל אותו דור המדבר לא ייכנס לארץ ישראל וימותו במדבר.

אותו לילה שבכו בני ישראל היה ליל תשעה באב, והקב"ה אמר להם "אתם בכיתם בכיה של חינם ואני קובע לכם בכיה לדורות", ובכך סומן יום זה כיום מבשר רעות.

  1. חורבן בית מקדש ראשון

נבוזראדן שר צבא בבל, כבש והשחית את העיר ירושלים בז' באב וביום תשעה באב בשעות הצהריים שלח אש בבית המקדש עצמו.

ובכך תמו ארבע מאות שנים של בית המקדש שבנה שלמה המלך.

  1. חורבן בית מקדש שני

בתום מרד שמרדו עם ישראל במלכות רומא ששלטה אז בעולם, עלה טיטוס שר צבא רומא לכבוש את ירושלים ולהכניע את המרד.

ביום תשעה באב, אחרי שתוארו של טיטוס היה כבר מלך רומא, כבש והעלה אש טיטוס בבית המקדש, והגלה את עם ישראל מארצו לארבע רוחות העולם.

  1. חורבן ביתר

אחר שנחרבה ירושלים, התבצרו עם ישראל משארית הפליטה בערי יהודה, ובעיר ביתר התקבצו רבבות ומאות אלפים בעם ישראל.

בר כוכבא שהיה אז המנהיג בביתר, והיו מחכמי ישראל שאף האמינו בו וביכולותיו, פתח במרד על מלכות רומא.

מלך רומא שלח את צבאו לדכות את המרד, ועם ניצחונם ביום תשעה באב החריבו את העיר ורצחו את רבבות תושביה.

  1. נחרשה העיר ירושלים

שנה אחרי שהחריבו את העיר ביתר ורצח תושביה, עלו הרומאים שנותרו בארץ ישראל לירושלים וחרשו את העיר, ובכך החריבו את העיר עד חרמה.

נגישות