אהבת עולם


כל נשמה ישראלית שירדה לעולם, יש לה ייעוד שלמענה נשלחה לכאן, והוכן בעבורה תפקיד שאותו עליה למלא בשלמות, ורק רוצה היא לדעת, מה היא המטרה שאליה צריכה היא לחתור, ואיך הדרך להגיע וליישם את מטרה זו, וממה עליה להיזהר, וכיצד תוכל להינצל מהמוקשים שטמונים לה בדרך.

וגילו לנו חז"ל, שאדם נשלח לדבוק ולהתקרב אל ה' יתברך, כמו שכתוב "ודבקת בו", וכל שאיפתו זה להתייחד ולהתחבר אל שורשו, שזהו כיסא הכבוד, שמתחתיו נחצבות נשמות כל ישראל, וזוהי גם תכלית שליחתו לעולם, שעל אף כל המרחק, יתחבר לשורשו.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, העביר במשך שנים רבות, שיעורים המקיפים את כל נושא מטרת האדם בעולמו, כשהוא עובר משורשי היהדות, עד הנקודות הקטנות והדקות שכמעט אין חשים בהם, כשבכל נושא מאיר את העניין במשלים המתאימות לקשיים בני ימינו, ומוסיף עצות מעשיות המתאימות לזמן העכשווי.

כל עניין ועניין מיוחד לו שיעור בפני עצמו, שהוא מבאר לפרטי פרטים את כל הנושא, מה טעם של חובת עניין זה ודרכי קנייתו, ומה הם המכשולים העומדים בדרך הבא ליטהר ולזכות בו, ואיך יזכה מבקש ה' לגבור ולדלג מעל כל המכשולים.

סדרות שיעורים


מפי הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א

מאמרים


משיעוריו של הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א

21 ביוני 2022

מעמד 6 סיומי הש"ס בישיבת ברסלב מוהר"ן בבני ברק

מעמד 6 סיומי הש"ס בישיבת ברסלב מוהר"ן בבני ברק  בהשתתפות הגרי"ש קנייבסקי שליט"א שאמר את קדיש סיום הש"ס וכ"ק אדמו"ר מזוטשקא שליט"א שנשא דברי ברכה ברגשי שמחה של מצוה חגגו בישיבה דחסידי ברסלב מוהר"ן […]
20 ביוני 2022

שנים של חולי וקושי הסתיימו בזכות המזוזה

שנים של חולי וקושי הסתיימו בזכות המזוזה שעת ערב מאוחרת, בבית רחב מידות אך שקט מדי בפריז, צרפת. על הספה המרופדת ישבה אשה לא צעירה, עיניה זולגות דמעות, ציפורניה נכססות בדאגה, וידיה […]
14 ביוני 2022

מלחמת רוסיה ואוקראינה??

מלחמת רוסיה ואוקראינה?? יש מלחמות גדולות יותר!! לקח נוקב!!  היו ימים בשנים קדמוניות שהעולם לא נח ממלחמות אף לא ליום אחד, רבבות ואולי מליוני חיילים קיפדו את חייהם במלחמות שהתחילו ונגמרו השכם והערב. […]
14 ביוני 2022

מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל מעיין ונהנה מהספר 'אבני דרך' – המדריך לבית היהודי

מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל מעיין ונהנה מהספר 'אבני דרך' – המתכון לחינוך הילדים ובניית בית יהודי בעיקר לדור השני של בעלי תשובה, שחובר על ידי הגה"ח רבי עוזיהו אלכורת שליט"א נשיא מוסדות […]
6 ביוני 2022

חג השבועות עבר, מה הלאה?!

חג השבועות עבר, מה הלאה?! רוחות של לילה יש בהן שני משמעויות: קרירות, ובדידות. כך היתה תחושתו כשעמד לבדו במרומי הפילבוקס במשמרת המי יודע כמה שהוטלה עליו. קר, ובודד. כשחשב בעבר על […]
23 במאי 2022

התחלנו לאכול בשבת ללא ניילון על המפה.

התחלנו לאכול בשבת ללא ניילון על המפה. כבר מספר שבועות הסרנו את הניילון לכבוד שבת, והמפה נשארת כמעט נקיה. הילדים הקטנים כמעט ולא מלכלכים ילד בן שלוש-ארבע יושב לאכול, אבל קשה לו […]