008שמירת התורה הקדושה כלי נישקם של נשים צניעות

למסירת פדיון נפש
נגישות