010שמירת התורה הקדושה לנצח את המלחמה

למסירת פדיון נפש
נגישות