012שיר – והשמחה בכחה לשבר כוחות

למסירת פדיון נפש
נגישות