08לזכות לשאר קיים על מעמדו לעולם

למסירת פדיון נפש
נגישות