10התפילה אמונה בעצמו שה’ שומע

למסירת פדיון נפש
נגישות