11העולם הזה דומה לפרוזדור א

למסירת פדיון נפש
נגישות