12תפילה פועלת המתקת הדינים

למסירת פדיון נפש
נגישות