17האדם לא נברא למצבו בעוה”ז

https://youtu.be/9I16DEXZKx0

למסירת פדיון נפש
נגישות