כיצד לנהל שיחה על נושא עכשווי חלק ב' – שיעור ו'

חלק נוסף באומנות ניהול הוויכוח, הוא שיש צורך ב"מנהל" לוויכוח, ולא די בכך, אלא שנצרך שה"מנהל" יהיה הבר דעת שמבין המתווכחים,וכשאינו כך, אזי נצא מן הוויכוח במצב יותר גרוע מהמצב שנכנסנו אליו.

למסירת פדיון נפש
נגישות