7 ביוני 2017

תיקון המידות עומק החיים א'

תיקון המידות עומק החיים – שיעור ראשון עם ישראל קיבל בהר סיני תרי"ג מצוות, ולכאורה אם כן מה מקום תיקון המידות שאינם מצוות, אלא שהמידות הינם הכלי מידה לתורה ומצוותיה, שדרך ארץ קדמה […]
7 ביוני 2017

תיקון המידות עומק החיים ב'

תיקון המידות עומק החיים – שיעור שני המשך ביאור חיוב המידות המתוקנות, שהם שורש התורה ויסוד לכל החיים, ובלעדיהם המצוות יכולות להיות חסרות מאוד, למשל כמו שנכתב על בעל גאווה, "אין אני […]
7 ביוני 2017

שורש המידות

שורש המידות – שיעור שלישי שורש תיקון המידות כולם ללא יוצא מן הכלל, הוא האמת שמנחה את צעדיו לבקש את תיקון המידות,  והרצון הפנימי לתקן את נפשו ומעשיו, וההכרח האישי לחתירת השלמות. […]
7 ביוני 2017

תיקון המידות על ידי אמונה

תיקון המידות על ידי אמונה – שיעור רביעי אחד מדרכי קניית המידות זו האמונה, שמי שיש בו אמונה שייך בו תיקון המידות, ואם לאו אז אינו שייך, וזו האמונה בהשגחה פרטית, שכל […]
7 ביוני 2017

לימוד תורה הדרך לתיקון המידות

לימוד תורה הדרך לתיקון המידות – שיעור חמישי עצה שניה ולא משנית לקניית המידות המתוקנות, זה לימוד התורה, שאם יש בו תורה אין בו נחשים ועקרבים, ואם הוא ריק מתורה יש בו […]
7 ביוני 2017

תיקון המידות על ידי לימוד תורה ואמונת חכמים

תיקון המידות על ידי לימוד תורה ואמונת חכמים – שיעור שישי הלומד תורה על מנת שיתוקנו מידותיו יזכה שבסוף אכן מידותיו יתוקנו, וכן מי שיש בו אמונה בחכמים, יקל עליו לתקן את […]
7 ביוני 2017

תיקון המידות על ידי דקדוק הלכה

תיקון המידות על ידי דקדוק הלכה – שיעור שביעי אדם שיש בו מידות רעות, שורש בעייתו היא שמבכר את עולם הזה על העולם הבא, ואם מדקדק בקיום ההלכה מוכיח שעולמו אינו הפקר, ובנוסף […]
12 ביוני 2017

מידת האמת ושכרה

מידת האמת ושכרה – שיעור ב' כשברא ה' את העולם אמרה אמת לא יברא, והקב"ה השליך את האמת ארצה, מחמת שבעולם הזה עם כל השקר שבו דווקא מתוכו יכול לצמוח האמת לאמיתה, […]
12 ביוני 2017

חיפוש האמת לאמיתה

חיפוש האמת לאמיתה – שיעור ג' יש אמת ויש אמת לאמיתה, האמת הינה פשוטה, והגרעון שלה שלעיתים הינה מרחקת, והאמת לאמיתה היא רק מקרבת, כגון שמותר לשקר מפני דרכי שלום, שמצד אמת […]
נגישות