גמילות חסדים למעשה

אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > גמילות חסדים למעשה גמילות חסדים למעשה בשיעור זה נביא מספר דוגמאות פרטניות ומעשיות, למעשה חסד ביום יום, שאדם כמעט לא חש בהם מרוב ההרגל, ומחמת טבע העולם שכל אחד רוצה הכול לעצמו, ואין הוא מבין מדוע עליו לתת בחינם.  

הנהגות חסד

אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > הנהגות חסד הנהגות חסד אדם שרוצה לקנות לעצמו את החסד כקניין אישי, צריך לדעת שהחסד האמיתי הוא דווקא כשלא קל, וכשממש חש שזה מגיע על חשבונו האישי, כמה שיותר קשה כך החסד הינו יותר אמיתי.  

שמחת חתן וכלה מתוך שמחה

אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > שמחת חתן וכלה מתוך שמחה שמחת חתן וכלה מתוך שמחה מפרטי מידת החסד הוא לשמח חתן וכלה, שזהו פרט וענף מהחסד, שמצווה על כל יהודי לשמח חתן וכלה ביום שמחתם, וכן מצווה נוספת מפרטי החסד הוא, הכנסת אורחים, שדוחה אף הקבלת פני שכינה.  

ונתן לך רחמים

אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > ונתן לך רחמים ונתן לך רחמים מחסד אדם יכול לזכות לכל הדרגות שבעולם, שאם אדם מתחבר לנתינה, ונותן מעצמו עוד ועוד, זוכה להפוך לאדם טוב וזך יותר.  

גמילות חסד חובה

אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > גמילות חסד חובה גמילות חסד חובה החסד הוא חובה על כל יהודי באשר הוא, כל אחד לפי יכולתו, אם הוא עשיר אזי חסדו הוא בנתינת ממון, ואם הוא דל ממון אז מחוייב הוא להאיר פנים לרעהו, אך אין אדם שלא מוטלת עליו חובת החסד.  

המתעלם במידת החסד

אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > המתעלם במידת החסד המתעלם במידת החסד העולם נוטה לחשוב שחסד הינו מידה שהמעוניין יכול לזכות בה כדבר נחמד וטוב, או שיש נטייה לשייך את החסד לאנשים מסויימים, אך האמת אינה כן, שהחסד הינו חיוב ממשי וכמו שאמרו חז"ל שהעושה צדקה עם העני מעשיר ואם להיפך אזי ח"ו להיפך. […]

מעלת מידת החסד

אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > מעלת מידת החסד מעלת מידת החסד חסד זה אחד המידות הנעלות ביותר, והיא שורש לרבות מהמידות הטובות, ומי שמושרש בחסד רבות מהמידות כבר מושרשות אצלו מיד, ואפילו ה' נקרא רב חסד.  

אהבת חסד

אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > אהבת חסד אהבת חסד ישנה מידה יותר גבוהה ונעלה מעשיית חסד, והוא אהבת חסד, שלא רק לעשות חסד, אלא אף לאהוב את החסד, שאדם יאהב לתת לשני משלו, להעניק, וזה יותר חשוב מסתם עשיית חסד.  

מידת החסד ושורשה

מידת החסד ושרשה החסד הינו אחד משלושת התכונות אופי של העם היהודי, "ביישנים, רחמנים, וגומלי חסדים", ומידה זו נטועה עמוק בשורשיו עוד מימות אברהם אבינו שפתח אוהלו לארבעת רוחות העולם והכניס אורחים. ?rel=0

נגישות