12 ביוני 2017

מידת האמת ושכרה

מידת האמת ושכרה – שיעור ב' כשברא ה' את העולם אמרה אמת לא יברא, והקב"ה השליך את האמת ארצה, מחמת שבעולם הזה עם כל השקר שבו דווקא מתוכו יכול לצמוח האמת לאמיתה, […]
12 ביוני 2017

חיפוש האמת לאמיתה

חיפוש האמת לאמיתה – שיעור ג' יש אמת ויש אמת לאמיתה, האמת הינה פשוטה, והגרעון שלה שלעיתים הינה מרחקת, והאמת לאמיתה היא רק מקרבת, כגון שמותר לשקר מפני דרכי שלום, שמצד אמת […]
12 ביוני 2017

מודה על האמת

מודה על האמת – שיעור ד' מידה יותר עמוקה של האמת, היא להודות על האמת, כלומר, מי שאמר לא אמת ועכשיו חוזר בו, או מי שעשה מעשה שגוי וכעת מודה שטעה, וזה […]
12 ביוני 2017

בחירה בדרך אמת

בחירה בדרך אמת – שיעור ה' את האמת זקוקים לקנות, כמו שכתוב "אמת קנה ואל תמכור", השיעור הבא מתמקד בעצות ודרכים לקניית האמת, והוא מחמת שקניית האמת בדורינו, דורו של משיח, היא […]
12 ביוני 2017

יש אמת בכל יום ובכל שעה

יש אמת בכל יום ובכל שעה – שיעור ו' "בראשית ברא אלוקים", סופי תיבות אמת, שמרמז שהעולם כולו נברא למען האמת, וכל רגע שאדם חי בעולם נצרך לבחור באמת, ובכל יום ובכל […]
12 ביוני 2017

השקר והפסדו

השקר והפסדו – שיעור א' המצוות עשה היחידה שנאמר עליה "תרחק", הלוא זו היא מידת השקר, ואף נאמר על המשנה בדיבורו למרות שאין כוונתו לריווח, שנחשב כאילו עובד עבודה זרה, שגם היא […]
נגישות