השקר והפסדו

השקר והפסדו – שיעור א' המצוות עשה היחידה שנאמר עליה "תרחק", הלוא זו היא מידת השקר, ואף נאמר על המשנה בדיבורו למרות שאין כוונתו לריווח, שנחשב כאילו עובד עבודה זרה, שגם היא עניינה לרמות את כולם, כאילו יש בה כוחות. ?rel=0

יש אמת בכל יום ובכל שעה

יש אמת בכל יום ובכל שעה – שיעור ו' "בראשית ברא אלוקים", סופי תיבות אמת, שמרמז שהעולם כולו נברא למען האמת, וכל רגע שאדם חי בעולם נצרך לבחור באמת, ובכל יום ובכל שעה, צריך לחפש את האמת של המקרה העומד לפניו ולבחור בה. ?rel=0

בחירה בדרך אמת

בחירה בדרך אמת – שיעור ה' את האמת זקוקים לקנות, כמו שכתוב "אמת קנה ואל תמכור", השיעור הבא מתמקד בעצות ודרכים לקניית האמת, והוא מחמת שקניית האמת בדורינו, דורו של משיח, היא מאוד קשה, שעל דור זה נאמר שהאמת שבו תהיה נעדרת. ?rel=0

מודה על האמת

מודה על האמת – שיעור ד' מידה יותר עמוקה של האמת, היא להודות על האמת, כלומר, מי שאמר לא אמת ועכשיו חוזר בו, או מי שעשה מעשה שגוי וכעת מודה שטעה, וזה יותר קשה ואמיתי מהאמת הפשוטה. ?rel=0

חיפוש האמת לאמיתה

חיפוש האמת לאמיתה – שיעור ג' יש אמת ויש אמת לאמיתה, האמת הינה פשוטה, והגרעון שלה שלעיתים הינה מרחקת, והאמת לאמיתה היא רק מקרבת, כגון שמותר לשקר מפני דרכי שלום, שמצד אמת פשוטה זה שקר, ואילו מצד האמת לאמיתה, זה האמת המוחלטת. ?rel=0

מידת האמת ושכרה

מידת האמת ושכרה – שיעור ב' כשברא ה' את העולם אמרה אמת לא יברא, והקב"ה השליך את האמת ארצה, מחמת שבעולם הזה עם כל השקר שבו דווקא מתוכו יכול לצמוח האמת לאמיתה, ואת זה אפילו השר של האמת לא הבין… ?rel=0

נגישות